Wireless

Wireless Hot Spot - TiK On @ Pika
Emërtimi  TiKOn Pika 5
Shpejtësia e internetit 5 Mbps 5 Mbps 5 Mbps
Transferi Mujor Pa kufi Pa kufi Pa kufi
Shërbime shtesë Wireless Access Point 1 2 3
Çmimi me TVSH Euro / Muaj 15.52 17.24 18.97
Çmimi me TVSH Euro / Muaj 18 20 22

 

Wireless Hot Spot - TiK On @ Pika
Emërtimi  TiKOn Pika 10
Shpejtësia e internetit 10 Mbps 10 Mbps 10 Mbps
Transferi Mujor Pa kufi Pa kufi Pa kufi
Shërbime shtesë Wireless Access Point 1 2 3
Çmimi me TVSH Euro / Muaj 20.69 22.84 25
Çmimi me TVSH Euro / Muaj 24 26.5 29

 

Wireless Hot Spot - TiK On @ Pika
Emërtimi  TiKOn Pika 15
Shpejtësia e internetit 15 Mbps 15 Mbps 15 Mbps
Transferi Mujor Pa limit Pa limit Pa limit
Shërbime shtesë Wireless Access Point 1 2 3
Çmimi me TVSH Euro / Muaj 25.86 28.45 31.03
Çmimi me TVSH Euro / Muaj 30 33 36

 

TË REKOMANDUARA

Pakot e internetit TiKon

Pakot e internetit e TiKon

4X shpejtësi më e madhe e internetit

Telekomi i Kosovës ka avancuar rritjen e shpejtësisë dhe cilësisë së internetit.