Web Hosting

Fillestar E mesme Pro Biznes SuperPro Korporatë
Çmimi me TVSH 6.00 8.00 10.00 16.00 25.00 40.00
për muaj për muaj për muaj për muaj për muaj për muaj
Web hapësira 500 Mb 1GB 2GB 5GB 10GB 20GB
Trafiku mujor 10GB 50GB 100GB Pa kufizim Pa kufizim Pa kufizim
POP3/IMAP Mailbox 10 50 100 200 250 250
MySQL Databazë 1 3 5 10 25 25
Sub domein 5 10 25 100 250 250
Helpdesk po po po po po po
FTP Upload pa kufizim po po po po po po
SMTP Server po po po po po po
DNS Zone Management po po po po po po
POP3/IMAP po po po po po po
Forward për email po po po po po po
Autopërgjegjës për email po po po po po po
Mailing List Manager po po po po po po
Webmail po po po po po po
SPAM Blocking po po po po po po
PHP po po po po po po

 

TË REKOMANDUARA

Pakot e internetit TiKon

Pakot e internetit e TiKon

4X shpejtësi më e madhe e internetit

Telekomi i Kosovës ka avancuar rritjen e shpejtësisë dhe cilësisë së internetit.