VPN Pro

Emërtimi Grupi 1 deri 5 Grupi 6 deri 10 Grupi   mbi 10 
  Pa TVSH Me Tvsh Pa TVSH Me Tvsh Pa TVSH Me Tvsh
ProVPN 512kbps 25.86 30.00 23.71 27.50 21.55 25.00
ProVPN 1Mbps 43.10 50.00 38.79 45.00 32.33 37.50
ProVPN 2 Mbps 47.41 55.00 43.10 50.00 36.64 42.50
ProVPN 4 Mbps 51.72 60.00 49.57 57.50 47.41 55.00
ProVPN 5 Mbps 56.03 65.00 51.72 60.00 49.57 57.50
ProVPN 10 Mbps 99.14 115.00 94.83 110.00 90.52 105.00
ProVPN 15 Mbps 137.93 160.00 129.31 150.00 120.69 140.00
ProVPN 20 Mbps 172.41 200.00 163.79 190.00 137.93 160.00
ProVPN 50 Mbps 323.28 375.00 301.72 350.00 280.17 325.00
ProVPN 100 Mbps 581.90 675.00 538.79 625.00 495.69 575.00

 

TË REKOMANDUARA

Pakot e internetit TiKon

Pakot e internetit e TiKon

4X shpejtësi më e madhe e internetit

Telekomi i Kosovës ka avancuar rritjen e shpejtësisë dhe cilësisë së internetit.