Pakot e internetit TiKon

 Emërtimi   TiKon 2 TiKon 5 TiKon 10 TiKon 15
Tarifa me TVSH 8.99 9.99 12.99 16.99
Shpejtësia 2 Mbps 5 Mbps 10 Mbps 15 Mbps
Transferi mujor Pa kufi Pa kufi Pa kufi Pa kufi

 

TË REKOMANDUARA

Pakot e internetit TiKon

Pakot e internetit e TiKon

4X shpejtësi më e madhe e internetit

Telekomi i Kosovës ka avancuar rritjen e shpejtësisë dhe cilësisë së internetit.