TIK-ALO, kartela me parapagim për thirrjet ndërkombëtare

Instruksionet për përdorimin e TiK-ALO kartelave me parapagim


TiK-ALO kartela me parapagim me mbi 50% lirim. 


Telekomi i Kosovës ofron kartela me parapagim me mbushje prej 5 dhe 10 euro për klientët e vet.


Me këto kartela, ju përfitoni zbritje mbi 50% në thirrjet fikse ndërkombëtare!


Përpos bisedave ndërkombëtare më të lira, ju mund të përdorni cilindo telefon shtëpie apo zyre në rrjetin e Telekomit të Kosovës, duke ngarkuar vetëm llogarinë tuaj nga kartela!


Për më shumë informata rreth aktivizimit dhe përdorimit të kartelave me parapagim nga Telekomi i Kosovës, kontaktoni Qendrën e Thirrjeve 24 orë në ditë, 7 ditë në javë në 0800 10000

FOL ME MUA, FOL ME TiK-ALO

 Çmimet drejtuar Operatorëve fiks             Çmimet drejtuar Operatorëve mobil

                                                        Tarifa e ditës        Tarifa e natës                      Tarifa e ditës        Tarifa e natës

  Thirrjet drejt shteteve                08:00 - 22:00        22:00 - 08:00                      08:00 - 22:00        22:00 - 08:00   


               Austri                                            
Belgjike
Gjermani
Itali
Holande                                   0.1724                   0.0862                                 0.2327                  0.1563    
Slloveni
Suedi
Zvicer
Turqi
Britani e Madhe

 

TË REKOMANDUARA

Pakot e internetit TiKon

Pakot e internetit e TiKon

4X shpejtësi më e madhe e internetit

Telekomi i Kosovës ka avancuar rritjen e shpejtësisë dhe cilësisë së internetit.