SIM Kartela


Cmimi: 3 Euro
Përmbajtja: 1 Euro mbushje + 700 MB Internet

Rigjenerimi i kartelës
2 Euro

 

Cikli jetesor i SIM kartelës


Valid
Në statusin Valid numri prepaid është në momentin e shitjes, numri është posedim te konsumatorit mirëpo ende nuk është realizuar asnje thirrje, dmth nuk eshte e aktivizuar. SIM kartela me këtë status ka afat 100 dite nga dita e blerjes, pas ketij afati kartela eshte e pavlefshme.

Active
Nga momenti i aktivizimit te kartelës së posablerë një numër prepaid ka afat 180 dite. Pas ketij afati, nëse klienti nuk e rimbushë llogarinë numri apo SIM kartela do të kalohet ne statusin Inactive.

Inactive
Statusi Inactive është kur një numër nuk është mbushur për një kohë të caktuar, në këtë status kartela qendron 45 ditë. Numrat në këtë rast nuk mund te iniciojnë thirrje por vetëm të pranojnë. Mundësia për të ndryshuar statusin nga Inactive ne Active është nëpërmes mbushjes se zakonshme te cfarëdo vlere.

Deactive
Ky status definon nje numer te paperdorur, dmth deaktiv, riaktivizimi mund te behet ne pikat shitese vetëm per 1.50€ me të drejtë të ruajtjes se kredisë, mirepo me kete kartela kthehen ne statusin Inactive qe do te thote se duhet te rimbushet me cfaredo vlere per tu aktivizuar, afati per riaktivizim eshte 14 ditë, ndersa per tu rimbushur 7 ditë.

TË REKOMANDUARA

Pakot e internetit

Vala ofron pakot të internetit 3G/4G për klientët me parapagim me kapacitet 1GB, 2GB, 3GB dhe 5GB.