Tarifat për thirrjet roaming

Jam në

 

Thërras në

 

Pranimi i thirrjes

 

Dërgimi i SMS-it

 

Internet 1 MB

Zonën

 

Vendin e vizituar

Kosovë

Vendet e tjera

 

 

 

ALBTelecom (Shqipëri)

 

0.10

0.10

2.00

 

0.10

 

0.02

 

0.02

Shqipëri

 

1.00

1.00

2.00

 

0.50

 

0.15

 

0.50

Rajon

 

2.50

1.50

2.50

 

0.50

 

0.25

 

1.00

Europë & Amerikë

 

3.00

2.00

3.00

 

0.75

 

0.50

 

2.50

Kudo tjetër

 

3.50

2.50

3.50

 

2.00

 

0.75

 

10.00

Shqipëri - Me të gjithë operatorët

Lista me operatorët e Zonave tjera:

Rajon Europë & USA
Kudo tjetër Të gjithë operatorët