Tarifat për thirrjet roaming

Jam në

 

Thëras në

 

Pranimi i thirjes

 

Dergimi i SMS-it

 

Internet 1 MB

Vendin e vizituar

Kosovë

Vendet e tjera

Shqiperi (Plus)

 

.50/.85

.50/.85

sipas operatorit

 

0.26

 

0.19

 

0.15

Shqiperi (Eagle)

 

.10/.40

.10/.40

0.40

 

0.10

 

0.02

 

*

Shqiperi (AMC)

 

1.19

1.75

2.90

 

0.50

 

0.50

 

0.50

Mal të Zi (Telenor)

 

0.90

1.19

2.35

 

0.35

 

0.26

 

0.50

Maqedoni (T-mobile)

 

0.90

0.90

2.35

 

0.30

 

0.26

 

0.50

Maqedoni (VIP)

 

0.90

0.90

2.35

 

0.30

 

0.26

 

2.00

Turqi (Turkcell)

 

2.00

2.00

3.00

 

0.41

 

0.30

 

1.50

Zvicer (Orange dhe Swiscom)

 

0.90

1.19

2.35

 

0.35

 

0.26

 

2.00

Zona Rajon

 

1.19

1.75

2.90

 

0.50

 

0.50

 

11.60

Zona Europe

 

0.70

0.70

2.90

 

0.35

 

0.30

 

7.30

Vendet tjera

 

2.35

2.90

3.50

 

0.90

 

0.60

 

11.60

*Vetem permes pakove Alb1 dhe Alb2

 

Zona RAJON

Kodi hyres

Shteti

355

Shqiperi

389

Maqedoni

382

Mali i Zi

41

Zvicer

Zona Europe

Kodi hyres

Shteti

376

ANDORRA

374

ARMENIA

43

AUSTRIA

994

AZERBAIJAN

375

BELARUS

32

BELGIUM

387

BOSNIA HERZEGOVINA

359

BULGARIA

385

CROATIA

357

CYPRUS

420

CZECH REPUBLIC

45

DENMARK

372

ESTONIA

358

FINLAND

33

FRANCE

995

GEORGIA

49

GERMANY

30

GREECE

36

HUNGARY

354

ICELAND

353

IRELAND

39

ITALY

371

LATVIA

423

LIECHTENSTEIN

370

LITHUANIA

352

LUXEMBOURG

356

MALTA

373

MOLDOVA

377

MONACO

31

NETHERLANDS

47

NORWAY

48

POLAND

351

PORTUGAL

40

ROMANIA

378

SAN MARINO

381

SERBIA

3816

SERBIA MOBILE

421

SLOVAKIA

386

SLOVENIA

34

SPAIN

46

SWEDEN

380

UKRAINE

44

UNITED KINGDOM

379

VATICAN