Plani Tarifor

Thirrjet lokale

Minuti i parë Pas minutës së parë
/min Eur /Eur/interval kohor
Thirrjet nga Vala në:    
Vala 0.09 0.03/20s
Rrjeti fiks 0.09 0.03/20s
Operatoret Lokal * 0.10  

 *Operatoret Lokal (IPKO FIks dhe Mobil, D3 dhe ZMoblie)

Tarifat e disa thirrjeve specifike janë paraqitur më poshtë:
Lloji i thirrjes Përshkrimi Tarifimi
50555,163,161 Kujdesi i parapaguesve, konsultimi i kredisë, 
rimbushja e kredisë etj.
Gratis
080010000 Qendra e thirrjeve Gratis
160 Sekretatia telefonike personale Gratis
SMS - Vala Dërgimi i mesazheve të shkurtëra 0.02
SMS -Operatoret Lokal *   0.02
International SMS   0.13
Internet në mobil EDGE,3G,4G 0.01/1MB

 *Operatoret Lokal (IPKO FIks dhe Mobil, D3 dhe ZMoblie)

TË REKOMANDUARA

Pakot e internetit

Vala ofron pakot të internetit 3G/4G për klientët me parapagim me kapacitet 1GB, 2GB, 3GB dhe 5GB.