Pakot e zërit TiKtel

 Emërtimi   TiKtel 0 TiKtel 300 TiKtel 10000 TiKtel NS
Tarifa me TVSH 3.99 5.49 7.99 15.99
Minuta falas brenda rrjetit TiK  0 300 10000 Pa kufi
Minuta falas brenda rrjetit VALA 0 30.00 120+400 180
Shërbimet shtesë në pako CLIP CLIP, CW, CH CLIP, CW, CH, Conf. Shërbimet shtesë

 

TË REKOMANDUARA

Pakot e internetit TiKon

Pakot e internetit e TiKon

4X shpejtësi më e madhe e internetit

Telekomi i Kosovës ka avancuar rritjen e shpejtësisë dhe cilësisë së internetit.