Pakot e internetit

Pako Çmimi Valide
1GB 1.50 € 7 ditë
Procedura e blerjes së pakos:
Duke dërguar SMS me tekst 1GB në numrin 50555


Pako Çmimi Valide
2GB 2.50 € 15 ditë
Procedura e blerjes së pakos:
Duke dërguar SMS me tekst 2GB në numrin 50555


Pako Çmimi Valide
3GB 3.50 € 25 ditë
Procedura e blerjes së pakos:
Duke dërguar SMS me tekst 3GB në numrin 50555


Pako Çmimi Valide
5GB 6.00 € 31 ditë
Procedura e blerjes së pakos:
Duke dërguar SMS me tekst 5GB në numrin 50555

Pas blerjes së pakos të internetit, rekomandohet që në telefonin tuaj të shtypni Airplane mode On, prit 10 sekonda, dhe shtyp Airplane mode Off.