Pakot e internetit

Pako Çmimi Valide
1GB 1.50 € 7 ditë
Procedura e blerjes së pakos:
Duke dërguar SMS me tekst 1GB në numrin 50555

ose

Hapi 1. Thirr 161
Hapi 2. Shtyp 7 për të blerë pako;
Hapi 3. Shtyp 3 për të blerë pakon 1GB.
Hapi 4. Shtyp 1 për të konfirmuar blerjen


Pako Çmimi Valide
2GB 2.50 € 15 ditë
Procedura e blerjes së pakos:
Duke dërguar SMS me tekst 2GB në numrin 50555

ose

Hapi 1. Thirr 161
Hapi 2. Shtyp 7 për të blerë pako;
Hapi 3. Shtyp 4 për të blerë pakon 2GB.
Hapi 4. Shtyp 1 për të konfirmuar blerjen


Pako Çmimi Valide
3GB 3.50 € 25 ditë
Procedura e blerjes së pakos:
Duke dërguar SMS me tekst 3GB në numrin 50555

ose

Hapi 1. Thirr 161
Hapi 2. Shtyp 7 për të blerë pako;
Hapi 3. Shtyp 5 për të blerë pakon 3GB.
Hapi 4. Shtyp 1 për të konfirmuar blerjen


Pako Çmimi Valide
5GB 6.00 € 31 ditë
Procedura e blerjes së pakos:
Duke dërguar SMS me tekst 5GB në numrin 50555

ose

Hapi 1. Thirr 161
Hapi 2. Shtyp 7 për të blerë pako;
Hapi 3. Shtyp 6 për të blerë pakon 5GB.
Hapi 4. Shtyp 1 për të konfirmuar blerjen

TË REKOMANDUARA

Internet 2GB

Vala ofron shërbimin promocional mujor të internetit 3g për klientët me parapagim me kapacitet 2GB.