Çmimet jashtë pakove individuale In Plus Elite Super Premium
Cmimi me TVSH Cmimi me TVSH Cmimi me TVSH Cmimi me TVSH Cmimi me TVSH
Vala/min/60/30 0.07 € 0.06 € 0.05 € 0.04 € 0.04 €
IPKO, D3 & Z-Mobile/min/60/30 0.08 € 0.07 € 0.06 € 0.05 € 0.05 €
Rrjetin fiks TIK/min/60/30 0.07 € 0.06 € 0.05 € 0.04 € 0.04 €
Rrjetet tjera fiks Kombetare 60/30 0.08 € 0.07 € 0.06 € 0.05 € 0.05 €
SMS në Vala dhe Kombetare 0.02 € 0.02 € 0.02 € 0.02 € 0.02 €
SMS Internacional 0.10 € 0.10 € 0.10 € 0.10 € 0.10 €
Pay as y'Go/100KB 0.001€ 0.001€ 0.001€ 0.001€ 0.001€

 

 

Internet pako shtesë

Pako 1GB 2GB 3GB 5GB 10GB pa kufi
Cmimi 1,99 € 3,49 € 4,49 € 6,49 € 9,99 € 25,00 €

TË REKOMANDUARA

Pakot e internetit

Vala ofron pakot të internetit 3G/4G për klientët me parapagim me kapacitet 1GB, 2GB, 3GB dhe 5GB.