Pakot Individuale

Pakot postpaid individuale Cmimi me TVSH Bonusi  Minuta SMS Internet
Euro Vala Kombetare Vala dhe Kombetare 3G/LTE
Perfshire ne pako
Intro 14.95 75.00 400 100 500 1 GB
Plus 24.95 125.00 700 200 1000 2 GB
Extra 34.95 210.00 1000 300 1500 4 GB
Super 49.95 300.00 2000 500 2000 5 GB
Super Extra 64.95 520.00 pa kufi 1000 pa kufi 10 GB

 

Çmimet jashtë pakove individuale Intro Plus Extra Super SuperExtra
Cmimi me TVSH Cmimi me TVSH Cmimi me TVSH Cmimi me TVSH Cmimi me TVSH
Vala/min/60/30 0.07 € 0.06 € 0.05 € 0.04 € 0.04 €
IPKO, D3 & Z-Mobile/min/60/30 0.08 € 0.07 € 0.06 € 0.05 € 0.05 €
Rrjetin fiks TIK/min/60/30 0.07 € 0.06 € 0.05 € 0.04 € 0.04 €
Rrjetet tjera fiks Kombetare 60/30 0.08 € 0.07 € 0.06 € 0.05 € 0.05 €
SMS në Vala dhe Kombetare 0.02 € 0.02 € 0.02 € 0.02 € 0.02 €
SMS Internacional 0.10 € 0.10 € 0.10 € 0.10 € 0.10 €
Pay as y'Go/100KB 0.001€ 0.001€ 0.001€ 0.001€ 0.001€

 

 

Internet pako shtesë

Pako 1GB 2GB 5GB 10GB pa kufi
Cmimi 2,50 € 4,50 € 9,00 € 15,00 € 25,00 €

TË REKOMANDUARA

Pakot e internetit

Vala ofron pakot të internetit 3G/4G për klientët me parapagim me kapacitet 1GB, 2GB, 3GB dhe 5GB.