Çmimet jashtë pakos dhe familjes Family 5 Family 10
Vala/min/60/60 0.07 € 0.06 €
IPKO, D3 & Z-Mobile/min/60/30 0.08 € 0.07 €
Rrjetin fiks TIK/min/60/30 0.07 € 0.06 €
Rrjetet tjera fiks Kombetare 60/30 0.08 € 0.07 €
SMS në Vala dhe Kombetare 0.02 € 0.02 €
SMS Internacional 0.10 € 0.10 €
Pay as y'Go/1MB/incr:100Kb 0.0100€ 0.010€

 

Thirrjet Ndërkombetare Standarde
Thirrjet ne Roaming Standarde
FnF dhe CUG te tjere perveq CUG-ut Familjar JO
Koha Peak, OffPeak dhe Extra OffPeak  JO
CUG prepaid-postpaid (me numrat e perzgjedhur familjar) PO
CUG SMS JO
Cmimet jashte pakos/CUG prepaid&postpaid
Pagesa mujore per anetare (CUG) kthehet ne kredi
*Minuta kombetare  Fiks dhe mobile
Tarifplani per postpaid vlen nga zgjidhja e pakos prepaid JO
Pakot mund te kombinohen ne menyre te kryqezuar PO
Pagesen mujore per PrePaid e paguan numri bartes PostPaid ne emer te tarifes mujore

ÇKA ËSHTË PAKO FAMILJARE?
Pakoja Familjare është pako e dedikuar familjes apo edhe një grupi shoqëror. Këtë pako mund ta blejë një anëtar që ka letërnjoftim dhe që ka apo dëshiron të blejë një pako Postpaid (me faturë), të përzgjedhur nga opcionet e ofruara në pakon familjare. Pastaj ai/ajo blenë ose i lajmëron në grup familjar numrat e tjerë të grupit, e që mund të jenë prepaid ose postpaid. Zyrtari i shitjes do t'ia prezentojë çmimoren për biseda jashtë grupit.

KU MUND TË BLIHET PAKO?
Blerja e kësaj pakoje mund të bëhet në të gjitha pikat ose zyrat e shitjes të cilat kanë mundësi të lidhin kontratë postpaid. Informatat më të hollësishme gjithmonë mund të merren edhe në Qendrën e Thirrjeve 0800 10000 ose drejtpërdrejtë në Qendrat për Kujdesin e Konsumatorëve të Telekomit të Kosovës.

KUSH MUND TË KUALIFIKOHËT PËR KËTË PAKO?
Familja nuk njeh kufij në terma të komunikimit. Nga një udhëheqes, menaxher, drejtor, shef, trajner, grup shokësh, band grup, artista, miq etj, mund të krijohet “grupi familjar” (2-9 anëtarë), mjafton të jetë vetëm një kontratë Postpaid.
Në grupin familjar nuk mund të hyjnë numrat të cilët tashmë janë në një grup tjetër, (Qeveria, Ministritë), ose kompanitë të cilat tashmë kanë një produkt për biseda pa pagesë në grup (CUG).

ÇKA NËSE INTERNETI/BONUSI NUK SHPENZOHËT GJATË ATIJ MUAJI?
Në rast se kapaciteti i juaj i (INTERNETIT/DATA) nuk mund të shfrytëzohet brenda afatit të caktuar, atëherë shuma e mbetur e internetit do të bartet në muajin tjetër, pasi që të rimbushni llogarinë tuaj me E-topup Internet.

TË REKOMANDUARA

Pakot e internetit

Vala ofron pakot të internetit 3G/4G për klientët me parapagim me kapacitet 1GB, 2GB, 3GB dhe 5GB.