Pako të përbashkëta

Produktet e kombinuara

TV + Telefon TiKtel 0 TiKtel 300 TiKtel 10000 TiKtel NS
TiKtv A Me TVSH 6.99 8.49 10.99 18.99
TiKtv B Me TVSH 13.49 13.99 15.99 22.99
TiKtv C Me TVSH 17.49 17.99 19.99 26.99
Minuta falas brenda rrjetit TiK 0 300 10000 Non-Stop
Minuta falas brenda rrjetit VALA 0 30 120+400 180
Shërbimet shtesë të përfshira në pako CLIP CLIP, CW, CH CLIP, CW, CH Të gjitha

 

Internet + Telefon TiKtel 300 TiKtel 10000 TiKtel NS
TiKon 2 Me TVSH 13.99 15.49 19.49
TiKon 5 Me TVSH 14.49 15.99 20.49
TiKon 10 Me TVSH 16.49 17.99 21.99
TiKon 15 Me TVSH 20.49 21.49 25.49
Minuta falas brenda rrjetit TiK 300 10000 Non-Stop
Minuta falas brenda rrjetit VALA 30 120+400 180
Shërbimet shtesë të përfshira në pako CLIP, CW, CH CLIP, CW, CH Të gjitha

 

TV + Tel + Internet 2 Mbps  TiKtel 0 TiKtel 300 TiKtel 10000 TiKtel NS
TiKtv&on&tel A Me TVSH 15.98 15.99 16.99 21.49
TiKtv&on&tel B Me TVSH 20.49 21.49 21.99 25.99
TiKtv&on&tel C Me TVSH 24.49 24.99 25.99 29.99

 

TV + Tel + Internet 5 Mbps  TiKtel 0 TiKtel 300 TiKtel 10000 TiKtel NS
TiKtv&on&tel A Me TVSH 16.49 16.99 18.49 22.49
TiKtv&on&tel B Me TVSH 21.49 21.99 22.49 26.99
TiKtv&on&tel C Me TVSH 25.49 25.99 26.49 30.99

 

TV + Tel + Internet 10 Mbps  TiKtel 0 TiKtel 300 TiKtel 10000 TiKtel NS
TiKtv&on&tel A Me TVSH 17.99 18.99 19.99 23.49
TiKtv&on&tel B Me TVSH 22.99 23.49 23.99 27.99
TiKtv&on&tel C Me TVSH 26.99 27.49 27.99 31.99

TË REKOMANDUARA

Pakot e internetit TiKon

Pakot e internetit e TiKon

4X shpejtësi më e madhe e internetit

Telekomi i Kosovës ka avancuar rritjen e shpejtësisë dhe cilësisë së internetit.