Pakot për në Shqipëri

 

Aktivizimi i Internetit bëhet duke dërguar SMS ne numrin 50555 me përmbajte: Data plus

Konfigurimi i telefonit mobil bëhet duke thirrur në Qendrën e thirrjeve apo direkt tek Kujdesi ndaj konsumatorëve, apo edhe direkt duke klikuar këtu: Konfigurimi Automatik


Konfigurimi bazë:

Preferred network type: 3G ose LTE (recommended)

Data Barrier: Packet Data

Access Point Name (APN): vala

Për të c`aktivizuar shërbimin, shkruaj Data minus ne numrin 50555
TË REKOMANDUARA

Pakot e internetit

Vala ofron pakot të internetit 3G/4G për klientët me parapagim me kapacitet 1GB, 2GB, 3GB dhe 5GB.