Numrat me thirrje falas 0800 (Free-Call numbers)

Përshkrimi Çmimi me TVSH
Instalimi (një herë) 100.00
Mirëmbajtja (mujore) 20.00
Thirrjet nga Vala 0.10
Thirrjet nga TiK 0.04

 

TË REKOMANDUARA

Pakot e internetit TiKon

Pakot e internetit e TiKon

4X shpejtësi më e madhe e internetit

Telekomi i Kosovës ka avancuar rritjen e shpejtësisë dhe cilësisë së internetit.