Numrat me thirrje falas 0800 (Free-Call numbers)

Oferta 1

Përshkrimi Çmimi me TVSH
Instalimi (një herë) 150.00
Mirëmbajtja (mujore) 15.00
Thirrjet nga Rrjetet Mobile 0.025/30 Sec.
Thirrjet nga Rrjetet Fikse 0.025/30 Sec.

 

Oferta 2

Përshkrimi Çmimi me TVSH
Instalimi (një herë) 10.00
Mirëmbajtja (mujore) 4.95
Thirrjet nga Rrjetet Mobile 0.05/30 Sec.
Thirrjet nga Rrjetet Fikse 0.05/30 Sec.

 

TË REKOMANDUARA

Pakot e internetit TiKon

Pakot e internetit e TiKon

4X shpejtësi më e madhe e internetit

Telekomi i Kosovës ka avancuar rritjen e shpejtësisë dhe cilësisë së internetit.