Ndihmë dhe Kontakt

Kontakti me kujdesin ndaj klientit
• Konsumatorë individual, na kontakto pa pagesë në Qendrën e Thirrjeve në 0800 10000.
Email: info@kosovotelecom.com

• Konsumatorë biznesi, na kontakto pa pagesë në Qendrën e Thirrjeve në 0800 15000
Email: business@kosovotelecom.com

• Konsumatorë institucional, na kontakto pa pagesë në Qendrën e Thirrjeve në 0800 16000
Email: business@kosovotelecom.com

Shënim me rëndësi: Përveç mundësive të mësipërme, Vala ofron shërbim të personalizuar për të gjithë klientët e biznesit përmes eksperëve tanë të shitjes të cilët do të përpiqen të plotësojnë kërkesat tuaja.

 

Njoftimet e fundit nga Vala përveç faqes mund ti merrni edhe përmes rrjeteve sociale duke na bërë “Like” ose “Follow” në:

Vala: https://www.facebook.com/valamobile
Ntrip: https://www.facebook.com/ValaTrip
Instagram: https://instagram.com/vala_mobile/ ose @vala_mobile
Twitter: @vala_mobile
Email: business@kosovotelecom.com
info@kosovotelecom.com