Shërbimi “Të lutem më thirr”

Shërbimi “Të lutem më thirr” vlenë për numrat 044 dhe 045 për të gjithë konsumatorët pre-paid, në rastet kur kredia është e pamjaftueshme për të realizuar thirrje apo dërguar SMS


Ky shërbim realizohet duke thirrur *141*44xxxxxx#

 

TË REKOMANDUARA

Pakot e internetit

Vala ofron pakot të internetit 3G/4G për klientët me parapagim me kapacitet 1GB, 2GB, 3GB dhe 5GB.