Konfigurimi automatik


Si t`i aktivizoj Shërbimet Internet
Ju duhet të aktivizoni Shërbimin Internet  përmes ndonjërës nga këto zgjedhje:


Vizitoni Qendrën më të afërt të Kujdesit ndaj Konsumatorëve ose Teleshopet në Prishtinë, Pejë, Gjakovë, Mitrovicë, Ferizaj, Gjilan  ose thirrni 080010000 për përkrahje në Qendrën e Thirrjeve.

Për të aktivizuar shërbimin, shkruaj Data plus ne numrin 50555.

Për të c`aktivizuar shërbimin, shkruaj Data minus ne numrin 50555

Konfigurimi për telefonat me mundësi të HTTP browsing

 

Parametrat për Internet

Name: Vala
GPRS Access Point (APN): vala
Username: e leni të zbraztë
Password: e leni të zbraztë
Proxy server: Disable

 

 

iOS (iPhone)

Përzgjidhni Settings

Përzgjidhni Cellular

Përzgjidhni Voice & Data 3G

Përzgjidhni  Cellular Data Network

Te APN shkruani vala

 

Android:

Shtypni butonin Menu
Përzgjidhni   Settings
Përzgjidhni  Wireless & networks
Përzgjidhni  Mobile networks
Përzgjidhni  Access point names
Shtypni Menu
Përzgjidhni  New APN
Përzgjidhni  Name
Shkruani vala dhe shtypni Ok 

Përzgjidhni APN
Shkruani vala dhe shtypni Ok

Shtypni Menu
Përzgjidhni  Save
Përzgjidhni profilin vala  dhe shtypni Ok

Për përdorimin e internetit përmes telefonit mobil, konfiguracioni i rrjetit duhet të përkrahë protokolin WCDMA/3G.