Klubet e Biznesit

Prepaid ORANGE GREEN YELLOW BLUE RED
Numri minimal i anëtarëve ne klub 2-10 11-19 20-50 51-100 mbi 100
Tarifa e Kyqjes (nje-here) me TVSH 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Pagesa mujore per anetare/ me TVSH 1.00 € 2.00 € 3.00 € 3.00 € 3.00 €
Numri minimal i antareve postpaid 1 3 5 10 20
  Cmimi me TVSH Cmimi me TVSH Cmimi me TVSH Cmimi me TVSH Cmimi me TVSH
Thirrjet brenda Klubit (CUG) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Çmimet jashtë pakos dhe klubit
Vala/min/60/60 0.08 € 0.07 € 0.06 € 0.05 € 0.04 €
IPKO, D3 & Z-Mobile/min/60/60 0.09 € 0.08 € 0.07 € 0.06 € 0.05 €
Rrjetin fiks TIK/min/60/60 0.08 € 0.07 € 0.06 € 0.05 € 0.04 €
Rrjetet tjera fiks Kombetare 60/60 0.09 € 0.08 € 0.07 € 0.06 € 0.05 €
SMS në Vala dhe Kombetare 0.02 € 0.02 € 0.02 € 0.02 € 0.02 €
SMS Internacional 0.10 € 0.10 € 0.10 € 0.10 € 0.10 €
Internet 3G /1GB/muaj (Pako) 4.00 € 4.00 € 4.00 € 4.00 € 3.00 €
Pay as y'Go/100KB 0.00025€ 0.00025€ 0.00025€ 0.00025€ 0.00025€

 

Pay as y'Go/100KB 0.001 €
Thirrjet Ndërkombetare Standarde
Thirrjet ne Roaming Standarde
FnF JO
Koha Peak, OffPeak dhe Extra OffPeak  JO
CUG prepaid-postpaid  PO
CUG SMS JO
Cmimet jashte pakos/CUG prepaid&postpaid
Pagesa mujore per anetare (CUG) kthehet ne kredi
*Minuta kombetare  Fiks dhe mobile
Tarifplani per postpaid vlen nga zgjidhja e pakos prepaid PO
Pakot mund te kombinohen ne menyre te kryqezuar PO

 

 

 

TË REKOMANDUARA

Pakot e internetit

Vala ofron pakot të internetit 3G/4G për klientët me parapagim me kapacitet 1GB, 2GB, 3GB dhe 5GB.