E-topup Internet

Prej tash mund të blini mbushje elektronike për INTERNET 3G/4G në të gjitha pikat e shitjes.

Pakot janë dizajnuar që të blihen në formën e mbushjeve (E-TopUP).

Pako e internetit prej 1GB është valide për 7 ditë; pako 2GB është valide për 15 ditë, pako 3GB është valide për 25 ditë dhe pako 5GB është valide për 31 ditë.

Ne rast se kapaciteti i juaj i GB nuk mund te shfrytezohet brenda afatit te caktuar, atehere shuma e mbetur e GB do te bartet pasi qe te rimbushni llogarine tuaj me E-topup Internet.