E-mail

  Fillestar E mesme Pro Biznes SuperPro Korporatë
Çmimi me TVSH 2.00 10.00 15.00 25.00 45.00 95.00
per muaj per muaj per muaj per muaj per muaj per muaj
Llogari të POP Email (deri ne) 5 50 100 1,000 1,000 2,500
Web-hapësirë 500MB 500MB 1,000 MB 500 MB 1,000 MB 1,000 MB
Webmail Po Po Po Po Po Po
Farward për e-mail pa kufizim pa kufizim pa kufizim pa kufizim pa kufizim pa kufizim
Auto-përgjegjës për e-mail po po po po po po
SMTP Server po po po po po po
POP Server po po po po po po
IMAP Server po po po po po po
SPAM Blocking po po po po po po
Helpdesk po po po po po po
Panel kontrolli për web po po po po po po

 

TË REKOMANDUARA

Pakot e internetit TiKon

Pakot e internetit e TiKon

4X shpejtësi më e madhe e internetit

Telekomi i Kosovës ka avancuar rritjen e shpejtësisë dhe cilësisë së internetit.