Centrex

Tarifë për instalim të linjës Centrex Njësia  Çmimi (me TVSH) 
Tarifë instalimi për anëtarin Centrex deri 10 linja një herë 8.50
Tarifë instalimi për anëtarin Centrex deri 30 linja një herë 7.50
Tarifë instalimi për anëtarin Centrex deri 100 linja një herë 6.50
Tarifë instalimi për anëtarin Centrex mbi 100 linja një herë 5.50
Tarifë instalimi për anëtarin Centrex_ISDN deri në 10 linja një herë 10.00
Tarifë instalimi për anëtarin Centrex_ISDN deri në 30 linja një herë 9.00
Tarifë instalimi për anëtarin Centrex_ISDN deri në 100 linja një herë 8.00
Tarifë instalimi për anëtarin Centrex_ISDN mbi 100 linja një herë 7.00
Transferi i linjës Centrex një herë 5.00

 

Tarifë për mirëmbajtje të linjave Centrex    
Tarifë për mirëmbajtje të linjave Centrex deri 10 konsumatorë (për çdo numër) mujore 6.50
Tarifë për mirëmbajtje të linjave Centrex deri 30 konsumatorë (për çdo numër) mujore 6.00
Tarifë për mirëmbajtje të linjave Centrex deri 100 konsumatorë (për çdo numër) mujore 5.00
Tarifë për mirëmbajtje të linjave Centrex mbi 100 konsumatorë (për çdo numër) mujore 4.50
Tarifë për mirëmbajtje të linjave Centrex_ISDN deri 10 konsumatorë (për çdo numër) mujore 6.00
Tarifë për mirëmbajtje të linjave Centrex_ISDN deri 30 konsumatorë (për çdo numër) mujore 5.00
Tarifë për mirëmbajtje të linjave Centrex_ISDN deri 100 konsumatorë (për çdo numër) mujore 4.50
Tarifë për mirëmbajtje të linjave Centrex_ISDN mbi 100 konsumatorë (për çdo numër) mujore 4.00

 

Shërbimet shtesë në Centrex    
Përcjellja e tarifës kah konsumatori (16 kHz) mujore  1.75
Ndalesa përveç trafikut lokal  mujore 3.50
Ndalesa e plotë mujore 2.80
Ndalesa e trafikut ndërkombëtar mujore 3.50
Ndalesa përveç trafikut lokal dhe kombëtar mujore 3.50
Ndalesa e thirrjeve në shkuarje mujore 4.20
Ndalesa e thirrjeve në ardhje mujore 0.70
Ndalesa për thirrjet në rrjetin mobil mujore 3
Lista detale e thirrjeve mujore 0.70
Marrja e thirrjes - CPU (Call Pick Up) mujore 0.35
Ndalesë e trafikut me kod (PIN) mujore 3.50
Lidhja Konferencë - 3 pjesëmarrës mujore 1.40
Ridrejtimi i menjëhershëm i thirrjes DIVI - nga operatori mujore 0.70
Ridrejtimi i menjëhershëm i thirrjes DIVI - nga konsumatori mujore 0.70
Ridrejtimi i thirrjes kur konsumatori i thirrur është i zënë DIVBY-nga operatori mujore 0.70
Ridrejtimi i thirrjes kur konsumatori i thirrur është i zënë DIVBY-nga konsumatori mujore 0.70
Ridrejtimi i thirrjes kur konsumatori i thirrur nuk lajmërohet DIVDA-nga operatori mujore 0.70
Ridrejtimi i thirrjes kur konsumatori i thirrur nuk lajmërohet DIVDA-nga konsumatori mujore 0.70
Ndalimi i identifikimit të numrit thirrës CLIR mujore 3.50
Injorimi i ndalimit të identifikimit të numrit thirrës CLIRIGN mujore 3.50
Refuzimi i thirrjeve me ndalim të identifikimit të numrit thirrës-ACREJ mujore 3.50
Pranimi ose Refuzimi selektiv i thirrjeve - "Screening List" mujore 4.90
Ndërrim i numrit me kërkesë një herë 3.50

 

Numeracioni    
Numeracioni i shkurtuar pesëshifror mujore 300
Numeracioni i shkurtuar katërshifror mujore 600
Vërejtje: Në kuadër të tarifës mujore për mirëmbajtje për anëtarin e grupit CENTREX përfshihen CT, CW, CH, CLIP. 
 

 

Tarifat e bisedave telefonike Çmimi (pa TVSH) Euro/min Perioda Tarifuese
Tarifa e ditës   08:00 - 22:00 Tarifa e natës  22:00 - 08:00 Tarifa e ditës 0.04 Euro për çdo Tarifa e natës 0.04 Euro për çdo
Thirrjet Lokale 0.0173 0.0087 2.31 min 4.62 min
Thirrjet Kombëtare 0.051 0.0255 47 sek 94 sek
Thirrjet në rrjetin mobil Vala 0.16 0.08 15 sek 30 sek
Thirrjet në rrjetin mobil IPKO dhe d3 0.16 0.16 15 sek 15 sek
Thirrjet në rrjetin IPKO fiks 0.051 0.0255 47 sek 94 sek
Për thirrjet në rrjetin mobil Vala dhe IPKO / D3 minuti i parë tarifohet si i plotë.
Tarifat e thirrjeve ndërkombëtare        
Grupi Tarifor I  0.26  0.13 9.2 sek 18.4 sek
Mobil I  0.41 0.28 5.8 sek 8.5 sec
Grupi Tarifor II  0.32  0.16 7.5 sek 15.0 sek
Mobil II  0.47  0.31 5.1 sek 7.7 sek
Grupi Tarifor III  0.38  0.19 6.3 sek 12.6 sek
Mobil III  0.53  0.34 4.5 sek 7.06 sek
Grupi Tarifor IV  0.70  0.35 3.4 sek 6.8 sek
Mobil IV  0.85  0.50 2.8 sek 4.8 sek
Grupi Tarifor V  0.82  0.41 2.9 sek 5.8 sek
Mobil V  0.97  0.56 2.4 sek 4.2 sek
"Tarifa e ditës"  - Periudha Kohore (08:00 - 22:00) për ditët e Hënë deri e Premte. " Tarifa e natës "  - Periudha Kohore (22:00 - 08:00) për ditët e Hënë deri e Premte si dhe tërë ditën e Shtunë, e Diel dhe Festa Zyrtare.
 

 

TË REKOMANDUARA

Pakot e internetit TiKon

Pakot e internetit e TiKon

4X shpejtësi më e madhe e internetit

Telekomi i Kosovës ka avancuar rritjen e shpejtësisë dhe cilësisë së internetit.