FITO ME VALA
MIJËRA SHPËRBLIME


PREMIA KRYESORE

BANESË NË PRISHTINË

Rregullat e lojës

 • Në lojën shpërblyese marrin pjesë vetëm numrat Prepaid.
 • Kartelat grrithëse, transferet e kreditit nga njëri numër në tjetrin dhe mbushjet nga ATM bankare janë të përjashtuara nga loja.
 • Pjesëmarrja në lojën shpërblyese mund të bëhet vetëm me mbushje elektronike drejt numrave të VALA-s.
 • Vlera minimale për pjesëmarrjen në lojë është 3 Euro ose më shumë.
 • Në momentin e kreditimit me mbushje elektronike prej 3 Euro ose më shumë, konsumatori brenda 24 orëve pranon një SMS i cili përmban kodin dhjetë shifror që e bën pjesëmarrës të lojës.
 • Shënim me rëndësi: Çdo blerje e një mbushje prej 3 Euro ose më shumë rezulton me vetëm një kod të fituar. Sa më shumë blerje të përsëritura, aq më shumë kode të pranuara dhe mundësi për të fituar shpërblime.
  Për shembull: nëse ju bëni një mbushje, ju fitoni vetëm një kod. Nëse bëni disa mbushje atëherë për secilën mbushje fitoni nga një kod.
 • Vendi i tërheqjes së shpërblimeve është pika e shitjes së VALA-s në sheshin “Nëna Tereze”, Prishtinë.
 • Kutisë së kodeve u shtohen çdo javë kodet e reja pjesëmarrëse.
 • Kutia e kodeve do të jetë gjithmonë e dukshme në Qendrën e Biznesit të Vala-s.
 • Çdo kod i përfituar do të jetë pjesë e lojës shpërblyese deri në tërheqjen e premisë kryesore.
 • Transparenca dhe transmetimi i tërheqjes bëhet përmes faqes zyrtare të VALA-s në Facebook LIVE ku edhe kumtohen fituesit.
 • Tërheqja e shpërblimit final do të bëhet në një prej kanaleve televizive kombëtare. Fituesit njoftohen me SMS edhe në faqen zyrtare të VALA-s në Facebook.

Tërheqja e shpërblimit

 • Kodi fitues vlen vetëm për një shpërblim. Një kod i njëjtë nuk mund të jetë fitues i dyfishtë.
 • Fituesit duhet të bëjnë tërheqjen e vauçerit të shpërblimit brenda 30 (tridhjetë) dite në Qendrën e Biznesit Vala në sheshin Nëna Tereze në Prishtinë. Fituesi ka për obligim që të ketë me vete ID-në dhe numrin e telefonit mobil për të dëshmuar që është fitues.
 • Tërheqja e shpërblimeve bëhet në baza: javore, mujore dhe premia kryesore (Banesa në Prishtinë) pas 90 ditësh.
 • Në fillim të çdo jave, do të publikohet lista e fituesve për javën përkatëse.
 • Punonjësit e Telekomit të Kosovës, Postës së Kosovës dhe të Paykos nuk kanë të drejtë pjesëmarrje në lojën shpërblyese.
 • Me pjesëmarrje në lojë shpërblyese çdo pjesëmarrës automatikisht bie dakord me rregullat e lojës nën http://kosovotelecom.com/tk/upload/fitomevala.pdf

MBUSHE LLOGARINË ME MBUSHJE ELEKTRONIKE NË MBI 2500 PIKA TË SHITJES NË TËRË KOSOVËN DHE BËHU PJESË E LOJËS SHPËRBLYESE

Shpërblimet

FITONI ÇDO JAVË NJË NGA MIJËRA SHPËRBLIME QË OFRON VALA, SI DHE PREMINË KRYESORE, BANESË NË PRISHTINË!

Oraret e Shpërblimeve

Java e tërheqjes Data Shpërblimet që do të tërhiqen

Java 1

26/07/2017

Pushime për çift në Antalia/ Kapadokya
Televizora LED
Llaptopa
Tableta
Telefona Samsung
Paisje shtëpiake (Klima, Enëlarese, Nutribullet juicer)
Parapagim 1 vjeçar për fitness
Internet 3G/4G, minuta Vala-Vala, mbushje eTop_up

Java 2

02/08/2017

Pushime për çift në Antalia/ Kapadokya
Televizora LED
Llaptopa
Tableta
Telefona Samsung
Paisje shtëpiake (Klima, Rrobalarëse, Nutribullet juicer)
Parapagim 1 vjeçar për fitness
Internet 3G/4G, minuta Vala-Vala, mbushje eTop_up

Java 3

09/08/2017

Pushime për çift në Antalia/ Kapadokya
Televizora LED
Llaptopa
Tableta
Telefona Samsung
Paisje shtëpiake (Klima, Frigorifer, Nutribullet juicer)
Parapagim 1 vjeçar për fitness
Internet 3G/4G, minuta Vala-Vala, mbushje eTop_up

Java 4

16/08/2017

Pushime për çift në Antalia/ Kapadokya
Televizora LED
Llaptopa
Tableta
Telefona Samsung
Telefon iPhone
Paisje shtëpiake (Klima, Enëlarëse, Nutribullet juicer)
Skuter
Parapagim 1 vjeçar për fitness
Internet 3G/4G, minuta Vala-Vala, mbushje eTop_up

Java 5

23/08/2017

Pushime për çift në Dubai
Televizora LED
Llaptopa
Tableta
Telefona Samsung
Paisje shtëpiake (Klima, Rrobalarëse, Nutribullet juicer)
Parapagim 1 vjeçar për fitness
Internet 3G/4G, minuta Vala-Vala, mbushje eTop_up

Java 6

30/08/2017

Televizora LED
Llaptopa
Tableta
Telefona Samsung
Paisje shtëpiake (Klima, Frigorifer, Nutribullet juicer)
Parapagim 1 vjeçar për fitness
Internet 3G/4G, minuta Vala-Vala, mbushje eTop_up

Java 7

06/09/2017

Televizora LED
Llaptopa
Tableta
Telefona Samsung
Paisje shtëpiake (Enëlarese, Nutribullet juicer)
Parapagim 1 vjeçar për fitness
Internet 3G/4G, minuta Vala-Vala, mbushje eTop_up

Java 8

13/09/2017

Pushime për çift në Dubai
Televizora LED
Llaptopa
Tableta
Telefona Samsung
Telefon iPhone
Paisje shtëpiake (Rrobalarëse, Nutribullet juicer)
Skuter
Parapagim 1 vjeçar për fitness
Internet 3G/4G, minuta Vala-Vala, mbushje eTop_up

Java 9

20/09/2017

Televizora LED
Llaptopa
Tableta
Telefona Samsung
Paisje shtëpiake (Frigorifer, Nutribullet juicer)
Parapagim 1 vjeçar për fitness
Internet 3G/4G, minuta Vala-Vala, mbushje eTop_up

Java 10

27/09/2017

Televizora LED
Llaptopa
Tableta
Telefona Samsung
Paisje shtëpiake (Enëlarëse, Nutribullet juicer)
Parapagim 1 vjeçar për fitness
Internet 3G/4G, minuta Vala-Vala, mbushje eTop_up

Java 11

04/10/2017

Pushime për çift në Dubai
Televizora LED
Llaptopa
Tableta
Telefona Samsung
Paisje shtëpiake (Rrobalarëse, Nutribullet juicer)
Parapagim 1 vjeçar për fitness
Internet 3G/4G, minuta Vala-Vala, mbushje eTop_up

Java 12

11/10/2017

Banesë në Prishtinë
Televizora LED
Llaptopa
Tableta
Telefona Samsung
Telefon iPhone
Paisje shtëpiake (Frigorifer, Nutribullet juicer)
Skuter
Parapagim 1 vjeçar për fitness
Internet 3G/4G, minuta Vala-Vala, mbushje eTop_up